CEO مخفف Chief Executive Officer به معنای مدیر عامل یا مدیر کل اجرایی است. مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی یک شرکت یا سازمان است و مسئول مدیریت کل آن است. مدیر عامل به هیئت مدیره گزارش می دهد و در نهایت به سهامداران پاسخگو است.

وظایف مدیر عامل عبارتند از:

 • تعیین چشم انداز و استراتژی شرکت
 • ایجاد ساختار سازمانی و تعیین اختیارات و مسئولیت ها
 • مدیریت منابع انسانی
 • نظارت بر عملکرد شرکت
 • ایجاد روابط با مشتریان، شرکا و سایر ذینفعان
 • نمایندگی شرکت در برابر عموم

مدیر عامل باید دارای مهارت های زیر باشد:

 • تفکر استراتژیک
 • رهبری
 • مدیریت مالی
 • مدیریت منابع انسانی
 • ارتباطات
 • روابط عمومی
 • حل مسئله
 • تصمیم گیری

مدیر عامل نقش مهمی در موفقیت یک شرکت دارد. او مسئول هدایت شرکت به سوی موفقیت و رشد است.

در ایران، مدیر عامل معمولاً توسط هیئت مدیره انتخاب می شود. با این حال، در برخی موارد، مدیرعامل توسط سهامداران انتخاب می شود.

در برخی شرکت ها، مدیرعامل ممکن است وظایف دیگری نیز داشته باشد. به عنوان مثال، مدیرعامل ممکن است رئیس هیئت مدیره نیز باشد. در این صورت، مدیرعامل مسئولیت های بیشتری بر عهده خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *